https://www.vinamis.nl/voorwaarden
Zoeken
Winkelmandje

Algemene voorwaarden


VinAmis algemene voorwaarden.

www.vinamis.nl is een website van Genuwine B.V., kvk: 60454407, BTW: NL.8539.17.887.B01

Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Bestellingen plaatst u per doos van 6 flessen (soms is minimum afname 12 flessen - wij nemen in dat geval contact met u op) .

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden.

VinAmis houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Alle foto’s, gegevens betreffende druivenras, alcoholpercentage, geur, kleur, etc met betrekking tot de wijnen, in prijslijsten, op de VinAmis internetsite, in nieuwsbrieven, folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Wij kunnen niet gehouden worden aan per abuis verkeerd gepubliceerde prijzen.


VinAmis heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

VinAmis is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Levering geschiedt over het algemeen tussen 1 en 3 weken na uw bestelling.


Behoudens het geval van betaling via IDEAL of contante verkoop, dient de betaling van de door VinAmis geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuur datum tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van de termijn van 8 dagen sturen wij een betalingsherinnering met nog eens een termijn van 1 week. Indien de afnemer dan nog in gebreke blijft met betalen, verhogen wij het bedrag met Euro 9,50 administratiekosten. Indien men na 5 weken na de eerste factuurdatum nog niet heeft betaald schakelen wij een incassobureau in. De kosten die dit met zich mee brengt zijn te allen tijde voor de afnemer van onze producten.
Bij achterstallige betalingen heeft VinAmis het recht de wettelijke rente in rekening te brengen. Belangrijk en nieuw: Helaas zijn wij de laatste maanden meerdere malen opgelicht. Daarom vragen wij nieuwe klanten per 25 november 2011 altijd om betaling vooraf. 


VinAmis behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de aankoop van alle door VinAmis aan de afnemer geleverde artikelen.

Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. VinAmis is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk. Wordt de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd, dan zal dit tijdig worden gemeld en heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden, kenbaar gemaakt te worden aan VinAmis. Na het verstrijken van deze termijn wordt VinAmis geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat VinAmis er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd. Producten kunnen worden geretourneerd op het volgende bezoekadres, alleen na telefonisch contact, Jacob Catslaan 5, 1401SK Bussum. Verzendkosten zijn voor afnemer.

De afnemer dient in alle gevallen VinAmis de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

De aansprakelijkheid van VinAmis blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor VinAmis in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal VinAmis niet aansprakelijk zijn.

De afnemer vrijwaart VinAmis te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.

In enkele gevallen kan het zijn dat de wijn die wij leveren wat jaartal betreft afwijkt van wat op de site staat (in dat geval was de site niet op tijd aangepast).
Wilt u zekerheid hieromtrent, meldt dit dan even bij uw bestelling.

Onder de 18 jaar is het niet toegestaan bij ons wijn te bestellen.